Tema & Øvelser introduktion

Introduktion til Tema og Øvelser

20m sprint foregår stort set på samme måde hver gang  – Man træner ved at finpudse de forskellige elementer til perfektion for at nå sit maksimale potentiale.

Klatring er en ÅBEN idræt og foregår stort set aldrig på samme måde. Ruterne er forskellige og bevægelserne skal tilpasses rutens udfordringer – Og dog! – de fleste klatrere vil indarbejde et sæt aktiviteter og bevægelsesmønstre som de holder fast ved og har svært ved at komme ud af, uanset den situation de befinder sig i, og vil før eller siden stagnere.

Hvis du vil undgå stagnation, er du nød til at søge forskellighed, acceptere gyngende grund og aktivt tilpasse dig enhver rute, øvelse eller bevægelse. Denne udfordring kræver ofte hjælp fra andre gennem opmærksomhed og ideer.

Aktiviteterne her er beregnet som øjenåbnere for klatringens utrolige mangfoldighed, med håbet om din hurtige og evige fremgang og forelskelse i menneskets mest originale bevægelses form. Hvis du prøver lidt af det meste i ”øvelses- og tema-kassen” vil du helt sikkert stå rigere end hvis du ikke gør.

Øvelser
Mange af aktivitets forslagene er øvelser, og før du går i gang med dem er der et par ting som hjælper at vide eller tage stilling til.

Præstation eller øvelse?
Man kan klatre et helt liv uden nogen sinde at øve sig. Og de tidligere gjorde man det aldrig. Man angreb alle ruter som en udfordring der skulle knækkes hurtigst muligt, helst uden at hænge eller andet ”snyd”, og hver rute blev valgt for at være sværere end den foregående.

Klatreruter er så varierede at man kan arbejde på den måde et helt liv, uden at man føler man gentager noget som helst. –Men! – Hvis man altid klatrer på grænsen, vil man altid vælge de bevægelser, taktikker og tankemønstre der ligger lige for og være blind for bedre alternativer.

Jo hurtigere du vælger at angribe nogle udfordringer som en øvelse der kan gøre dig smartere, smukkere, rigere og stærkere jo hurtigere vil du blive det.

Øvelse gør blind
Klatring med lukkede øjne er et godt eksempel på en øvelse, der nok kan blive en sport i sig selv. Men som har så mange bivirkninger som f.eks. fast krampede skuldre – at bare et par enkelte ture skader mere end de gavner.

De øvelser der er valgt her kan alle være gode, mange så sjove at de kan blive en sport i sig selv, men de har alle bivirkninger og ingen af dem bør stå alene, eller helt erstatte det udfordrende boulder problem eller den frie ruteklatring hvis det er målet for det hele.

velvalgt og varieret øvelse gør mester
Et gammelt ordsprog hedder ”øvelse gør mester” – Det bliver hermed omskrevet til ”velvalgt og varieret øvelse gør mester”.

Arbejd i grupper
Øvelse kan være irriterende –og få dig til at se dum ud! – At klatre med kun strakte arme er en stærk løftestang til at åbne bevægelses registret. Men selvfølgelig er det en irriterende begrænsning og helt sikkert usmart altid at gøre.

Hvis andre ved klatrevæggen ikke ved at du er i gang med at øve dig på strakte arme, vil du nok føle dig til grin og det vil kræve stærkt selvværd at fortsætte. Det er en dræber for næsten alle, og så vigtigt et forhold at du er nødt til at tage stilling hvis du med succes skal eksperimentere med alternativer.

Den bedste og nemmeste genvej er at arbejde i grupper og gøre det tydeligt for alle omkring jer hvad målet er, ved at I kommenterer og rose når I rammer rent. Og gentage gode passager for at gøre det klart at I ikke bare vil op.

Alle øvelser skal ses som øjenåbnere eller finpudsere. – Ikke som rigtige eller forkerte facts.

Ruter skal være nemme til øvelser
– Bortset fra de mere taktisk orienterede øvelser som ofte er en konkret hjælp, kræver alle øvelser ruter som er meget nemme for dig. Er de bare lidt for svære har du intet overskud til at eksperimentere.

Modsætninger
Alle øvelser har negative bivirkninger. Derfor følges de fleste øvelser i serier af kontraster eller udviklinger.

Snyd eller pres
De færreste klatreruter er lavet til at man kan køre én øvelse, som f.eks. ”strakt arm” hele vejen op. Du vil ofte være nødt til at snyde for succes. Men vær ærlig for dig selv når du snyder og gentag eller vend tilbage for at snyde lidt mindre.

Du vil nogle gange være nød til at presse ekstra begrænsninger ind før succesen er værd at arbejde for. Det er dit og din makkers ansvar at justere snyd og pres til succes.

Succes giver fremgang og motivation.

Hvor længe
Variation er det gennemgående tema i aktivitetskassen, men det er ikke det samme som at sige de alle skal nås på én time eller et år for den sags skyld. Mange eliteklatrere har kun prøvet en del af aktiviteterne, så hvis du skulle misse et par stykker klarer du det nok fint alligevel.

Typisk vil en begynder gide en øvelse i 3-5 minutter, mens en erfaren kan bruge måneder på den samme øvelse. En tommelfingerregel er at stoppe når øvelsen går fra sjov til kedelig. Et bedre råd er at have 100 % fokus på at forstå øvelsen, de første par ture, og resten af dagen have den som en løs rettesnor.

Hvis øvelsen er kedelig fra starten har du ikke forstået/ justeret den – Eller også er den bare ikke dig lige nu. Videre! – Find din niche
Der findes så mange indgangsvinkler til klatring at der er nicher til hvert eneste menneske på jorden. Jo flere du finder jo bedre vil du blive.

Program
Alle aktiviteter er er beregnet til at ligge efter den daglige tekniktræning eller andet højfokus område.
Dvs. programmet kan se sådan ud:

– Opvarmning
– Teknik eller højfokus træning
– Tema aktivitet
– Nedvarmning som f.eks. meget let klatring


Teknik træning eller øvelse

Forskellen på tekniktræning og øvelsesaktiviteterne er temmelig flydende. I tekniktræningen sigter du efter at gøre en konkret detalje rigtig. Ved øvelserne skal du bare opleve nogle forskellige elementer. Nogle mennesker kan lide det på den ene måde. Målet er at du kan lide og bruger begge.


Evaluering

Virker det? – Hjernen er den suverænt vigtigste muskel i klatring og en god måde at træne den muskel er at evaluere alle øvelser systematisk. Der er stik ord til hjælp i hvert afsnit. Vent med at evaluere til du er færdig, mens du klatrer skal du klatre som om øvelsen er den eneste sandhed i verden.