3.2 Fødder i tag

ØVELSER
Find en tag sektor med meget store greb. Eksperimenter med at træde frem efterfulgt af at hooke med tåen.

Prøv at klatre hvor du kun træder med begge fødder eller kun hooker med begge fødder, og mærk efter hvad det betyder for din klatring.

BAGGRUND
At klatre tagklatring er generelt meget fysisk krævende, da kroppens tyngepunkt trækker kroppen direkte ud fra væggen. Men har man en boulder med en tagsektion med gode greb er det sjovt at lege med, både som fysisk og teknisktræning.  Ved al tagklatring er det stadig fødderne der står for fremdriften af kroppen og armenes primære opgave er at holde dig ind til væggen. Om end en noget mere fysisk krævende opgave.

For at holde fødderne oppe i taget og samtidig skabe fremdrift er der en grundregel du skal bruge som skabelon for at lege med tagklatring.  – Der skal altid være en fod der presser dig i den retning du klatre. Fodarbejdet består af at du skiftevis træder frem og træder hårdt af imens begge hænder holder fast. For at etablere dig til at flytte en hånd frem kroger /toe hooker du med den anden fod, når du således er etableret flyttes en eller begge hænder frem. Hvorefter bevægelsen starter forfra, altså træde frem og stå hårdt.

Det er vigtigt at du bruger din kropsstamme til at holde dig ind vil væggen for at kunne få effektiv fremdrift. Hvis du ikke spænder op kommer du til at hænge som et dovendyr hvilket måske føles ”lettere” men det tager din rækkevide fra dig.

Du skal også passe på at du ikke bliver for udstukket, da du risikere at miste trykket på den primære fod, hvilket resulterer i at du taber fødderne.  Så tæt på væggen men med mulighed for at presse hårdt med benene.

 

FOKUSPUNKTER & MÅL<
– Træd frem, stå hårdt og hook
– 
Spænd op
– 
Hold tryk på mindst en fod

Når du kan klatre 3 meter tag uden at klatre som et dovendyr eller tabe dine fødder er du klar til nye lege i taget.