3.1 Dyno med kryds

 

ØVELSER
– Find to meget gode positive greb du kan springe fra og et stort og positivt greb du kan lande i på kryds af kroppen
– der skal være langt imellem dem, men du skal kunne nå start grebne når du hænger i slutgrebet.
– Dyno med forskellige fodpositioner og skiftevis med den ene og den anden hånd forrest.
– Eksperimenter med at krydse til greb i forskellige vinkler.Nogle gange er det nødvendigt, eller mest effektivt, at bevæge sig dynamisk frem til næste greb. De kraftigste dynamiske bevægelser er dyno’er.   Dyno’er er lettest at kontrollere når bevægelsen er lige op og tyngdepunktet ”kun” føres lige op. Men det kan være nødvendigt at krydse i forbindelse med en dyno, hvorved tyngdepunktet forskydes på tværs af kroppens tyngdelinje.

BAGGRUND
Ved en almindelig dyno med kryds springer man op til næste greb men har stadig kontakt med væggen med minimum en hånd og en fod. Udgangspunktet for dyno’en er en lav kropsposition hvor begge hænder har kontakt til væggen og den ene fod er placeret højere end den anden. Den laveste fod er vægtbærende indledningsvis. Bevægelsen startes ved at det nedrest ben strækkes samtidigt med hoften føres op og ind til væggen. Begge arme trækker kroppen ind og skråt op mod det greb der skal krydses til.

I anden del af bevægelsen er kroppens tyngdepunkt kommet så højt at det øverste ben overtager som primær vægtbærende og fortsætter accelerationen opad, der laves samtidigt et rock over med det øverste ben og hofte for at styre kroppens retning.

I sidste fase er kroppen tæt ved væggen, kropsvægten er fuldstændig overført til det øverste ben, det andet vil normalt være af væggen. Den hånd der skal gribe det næste greb føres aggressivt på kryds af kroppen, imens den anden hånd forsat trækker ind til væggen. Når der opnås kontakt med det nye greb spændes der op i kropsstammen for at dæmpe den dynamik der er i kroppen, der vil ofte være en vis rotation i kroppen i forbindelse med det dynamiske kryds – Spændt op!

Obs! Der er en grund til at aggressive dyno’er med kryds kaldes for ”Psyko-spin” – pas på rotationen.

 

FOKUSPUNKTER & MÅL

Fødder forskudt, bevægelsen starter i benene 
– Arme trækker ind og op 
– Slip startgreb i sidste øjeblik
– Dæmper dynamik i krop ved at spænde op i krops-stamme – bekæmp spind!
Beslutsom og -”aggressiv” i hele bevægelsen

Når du kan lande dyno’er med kryds til begge sider uden spind og af en længde du ikke kan lave kontrolleret, er du klar til de vilde dynoer!