4.6 Sparring

Efterlign

Alle bevægelses problemer kan løses på flere måder. Nogle smartere end andre og endnu flere lige smarte.
Jo flere løsninger du får i kisten, jo lettere vil du tilpasse dig nye problemer, og for mange er selve det at samle løsninger endnu vigtigere end at samle sværhedsgrader.

Det er vigtigt at finde en masse nye problemer og løse dem. Men for at høste endnu flere løsninger er det smart at være opmærksom på løsninger andre finder til samme problem og prøve dem som om det er den eneste sandhed i verden. For at komme ud af rutine fælden er det også smart at prøve at få usmarte løsninger til at virke. Ved gruppe klatring sætter mange klatrere en ære i at prøve alle løsninger der virkede, før de går videre til næste.

Til følgende øvelse er det bedst at være mere end to, gerne på forskelligt niveau.

Øvelse
– I skal hver især finde  et ukendt problem eller bygge et
– arbejd/gentag hver for sig i 10-15 minutter på kun det valgte problem.
– Gå sammen igennem, et problem ad gangen og lad en ny prøve kortvarigt FØR den første viser sin løsning.
– Bliv enige om to varianter som alle prøver.

Undgå at tage stilling til rigtigt eller forkert. Fokuser på at skaffe nye løsninger til kisten.

Fokus
Alsidighed
Afprøvning

Evaluering
1 – 3 – Hvor sjovt var det
1 – 3 – Hvor vigtigt var det
1 – 3 – Hvor god var du til at efterligne
1 – 3 – Vil du lave øvelsen igen