3.3 Fald (Boulder)

Spotting

At ”spotte” vil i klatring sige at man står bag en klatrer, klar til at styre hans fødder ned på madrassen – primært ved skæve fald.

Spotteren har fokus på klatrerens tyngdepunkt. Ved et fald holdes hænderne typisk mod klatrerens skulderblade i en blød styrende bevægelse.
Ved meget høje fald sættes hænderne under ballerne i en blød styrende bevægelse. Præcis hvordan der skal styres, kommer an på situationen men pointen er at klatrer og spotter har et samarbejde om at klatreren lander på fødderne først.

Det er svært!
I de situationer hvor spot er nødvendigt, er det et svært samarbejde. Det skal kun trænes i de nemme situationer. Et uøvet samarbejde kan være meget værre end intet spot. En god måde at øve spotting er bruge de forskellige trænings spots: Styre, Hjælpe og powerspot i den daglige boulder træning.

Styrespot:
Her går spotteren tæt bag klatreren med hænderne på taljen og styrer klatrerens hofte bevægelser. Dvs. klatreren lader sig føre. Styrespot bruges især af trænere til at indøve bevægelser hos udøveren.

Hjælpe spot:
Her har spotteren hænderne lige bag klatrerens skulderblade. Hvis klatreren starter en bevægelse hun ikke kan, giver spotteren et lille afpasset skub ind på den skulder der tabes, så der kan klatres videre uden at skulle starte forfra.

Powerspot:
Her holder spotteren hænderne i taljen og skubber aktivt op og ind. Bruges især ved træning af meget fysiske bevægelser, hvor finesse ikke er i fokus.

Øvelse – Hjælpe og Powerspot
Dagens fokus er at give og acceptere hjælpe- og powerspots. Og opleve effekten af at kunne tilpasse udfordringen.

Fokuspunkter
Let aktiv hjælpespot på skulderblad – Skal hjælpe klatreren igennem en svær passage
Aktivt powerspot i taljehøjde – Skal hjælpe klatreren igennem en tung passage

Evaluering
Hvor sjovt var det 1-3
Var det effektiv træning  1-3
Vil du lave øvelsen igen 1-3