2.12 Indvendigt hjørne

ØVELSER
Klatre i et 90° hjørne hvor du er opmærksom på at aflaste en fod så den frit kan flyttes – pas på ikke at hoppe den op af væggen – øv at skubbe og trække samtidigt.Prøv øvelsen igen hvor du ikke må trække, altså skal du stemme og skubbe med begge hænder for at frigøre en fod.

BAGGRUND
Meget klatring foregår i hjørner, nogle meget lukkede andre meget åbne, men der bruges den samme grundlæggende teknik.  Et hjørne giver dig mulighed for at overføre meget eller alt din kropsvægt til fødderne når du er etableret. Da du kan bringe kroppens tyngdepunkt ind over fødderne. I modsætning til lodret og overhængende klatring hvor tyngdepunktet ligger bag fødderne.

Udfordringen er eksekveringsfasen hvor du bevæger dig, da du er etableret med vægt på begge fødder og ingen af fødderne direkte under dit tyngdepunkt.  Det er en udfordring at flytte vægten væk fra en fod så den kan flyttes til en ny position.  Grundlæggende kan det ske ved at armene kortvarigt overtager kropsvægten fra den en fod. Dette sker ved enten at trække eller skubbe/ stemme eller en kombination. Fx for at flytte højre fod så skubber højre hånd i højre side samtidigt med at venstre hånd trækker i venstre side, hvorved højre fod aflastes og kan flyttes til ny position. Dette gentages i venstre side.

Mulighederne er mange nogle gange skubber begge hænder i samme side andre gange trækker de i modsatte – det er afhængigt af hvilke greb der er til rådighed og hvilke trin der skal flyttes til.

 

FOKUSPUNKTER & MÅL
– Al vægt på fødderne når du er etableret 
– 
Frigør en fod ved at skubbe, trække og stemme 
– 
Træk eller hop ikke foden op ad væggen
Når du kan klatre i et indvendigt hjørne ved kun at stemme og skubbe er du klar til næste leg med hjørner